بارکد خوان

بارکد خوان Honeywell 1200

بارکد اسکنر مناسب برای تمام اصناف

بارکد خوان Honeywell 1900

بارکد خوان بی شیم Honeywell مناسب برای تمام اصناف

بارکد خوان Datalogic lite 2120

بارکد خوان با دقت بالا مناسب سوپر مارکت، داروخانه

بارکد خوان Honeywell 1250G

بارکد خوان مناسب فروشگاه پوشاک

بارکد خوان Honeywell 7820

بارکدخوان چند پرتو مناسب هایپر مارکت ، سوپر مارکت و فروشگاه های بزرگ

بارکد خوان بی سیم Honeywell 1202

بارکد خوان توانمند بی سیم Honeywell مناسب تمام اصناف با قدرت بارکد خوانی بالا