پیجر ساعتی sb700 سیسکال

 • پیجررستوران|پیجر گارسن|نرم افزار رستوران|سپیدز|صندوق مکانیزه|فست فود|کافه|فودکورت
 • پیجررستوران|پیجر گارسن|نرم افزار رستوران|سپیدز|صندوق مکانیزه|فست فود|کافه|فودکورت
 • پیجررستوران|پیجر گارسن|نرم افزار رستوران|سپیدز|صندوق مکانیزه|فست فود|کافه|فودکورت
 • پیجررستوران|پیجر گارسن|نرم افزار رستوران|سپیدز|صندوق مکانیزه|فست فود|کافه|فودکورت
 • پیجررستوران|پیجر گارسن|نرم افزار رستوران|سپیدز|صندوق مکانیزه|فست فود|کافه|فودکورت
 • پیجررستوران|پیجر گارسن|نرم افزار رستوران|سپیدز|صندوق مکانیزه|فست فود|کافه|فودکورت

نرم افزار رستوران|سپیدز|پرینتر حرارتی|صندوق مکانیزه|پوزبانک|رول پرینتر|سفارشگیری

ساعت فراخوان گارسن sb700 سیسکال

 • محصول ضدآب

 • مقاوم

 • طراحی زیبا

 • طول عمر باتری ۳ برایر sb600– یک ساعت و نیم شارژ برای یک روز

 • قابلیت مچ شدن با ۴۵۰ پیجر

 • قابلیت نمایش ۳ شماره آخر

 • قابلیت ذخیره شماره های نمایش داده شده

 • قابلیت نمایش آیکون فضای پیج کننده

 • دکمه های تاچ

 • پیجررستوران|پیجر گارسن|نرم افزار رستوران|سپیدز|صندوق مکانیزه|فست فود|کافه|فودکورت
 • www.syscall.PL

ارسال دیدگاه