ساعت فراخوان گارسون syscall

سپیدز رستوران صندوق پیجرگارسون فراخوان

امروزه دادن خدمات به مشتریان در رستورانها بعد از کیفیت غذا حرف اول را میزند

یکی از شکایت هایی که همیشه مشتری ها میکنند این است که گارسون ها به راحتی در دسترس نیستند

یا باید با صدای بلند صدایشان کرد یا منتظر بود از آن نزدیکیها عبور کنند یا دستی برایشان تکان داد تا متوجه بشوند

امروزه مدیریت رستوران این سه مورد را نمیپذیرد، چون خدمات بعد از کیفیت غذا اهمیت بسیار ویژه ای دارد، پیجر های رستورانی طوری طراحی شده اند تا کاربر یا مشتری به راحتی بتواند درخواست خود که فراخوان گارسون میباشد را در سریعترین حالت ممکن به گارسون برساند. گارسون بر روی دست خود ساعتی دارد که میتواند شماره میز را بعد از زدن زنگ ببیند. تعدادی از رستورانها از مانیتور استفاده میکنند بدین صورت که مانیتور در محیط رستوران نصب میگردد و بعد از اینکه مشتری دکمه را میفشارد مانیتور زنگ زده و عدد میز بر روی آن نمایش داده میشود، این پیجر ها فقط در رستورانها مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه برای فراخوان های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. فراخوان کارگر، خدماتی ، پرستار ، خدمه یا نیروی حراست و … به کار میرود.

 

sb600_view_1_fa

syscal monitor+watch

ویژگی ها مزایا:

· افزایش #رضایت مندی #مشتری

· افزایش #سرعت کار جهت #تحویل #غذا به مشتری

· آزاد #گذاشتن مشتری جهت استقرار و جلوگیری از #ازدحام جلوی #کانتر

· #افزایش #فروش

روش کار فراخوان ساعت

روش کار

#نمایش #شماره میز یا دکمه بر روی #ساعت #هنگام نیاز به #سرویس و #فشردن #پیجر #رومیزی

ارسال شماره بر روی #فراخوان #ساعتی از طریق فرستنده #کیبورد

st100 system map

WWW.SOLT.COM

WWW.SYSCALL.COM

WWW.SYSCALLGLOBAL.COM