بارکدخوان بارکداسکنر بارکد چاپگر لیبل برچست صندوق مکانیزه فروشگاه حرارتی

بارکدخوان بارکداسکنر بارکد چاپگر لیبل برچست صندوق مکانیزه فروشگاه حرارتی

بارکدخوان چیست ؟

اسکنر بارکد یا بارکد خوان یک ابزار سخت افزاری است که متشکل است از یک منبع نوری ، موتور پردازشگر (ENGINE) ، برد واسط که با استفاده از یک نرم افزار داخلی وظیفه قرائت(اسکن) و پردازش تصاویر بارکدها و تبدیل آنها به اطلاعات عددی یا حروفی قابل درک برای کامپیوتر را بر عهده دارد ، می توان در اصل گفت از منظر انتقال اطلاعات عملکرد بارکد خوان ها شباهت زیادی به عملکرد صفحه کلید دارد، بارکدخوان های دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام از روش خاصی برای قرائت بارکدها استفاده می کنند .

 انواع بارکد خوان:

بارکد خوان ها از نظر ویژگی به مدل های مختلفی تقسیم می شوند :

از نظر نوع موتور پردازشگر  : ۱- بارکدخوان یک بُعدی ۲- بارکد خوان دوبُعدی

از نظر نوع ارتباط : ۱- بارکدخوان با سیم  ۲- بارکد خوان بی سیم

از نظر نوع پرتوه : ۱- بارکد خوان تک پرتوه ۲- بارکد خوان چند پرتوه

از نظر نوع قرارگیری : ۱- بارکدخوان ثابت ۲- بارکدخوان تفنگی

۳- بارکد خوان روی میزی ۴- بارکد خوان داخل میز

بارکدخوان بارکداسکنر بارکد چاپگر لیبل برچست صندوق مکانیزه فروشگاه حرارتی

D

I