نمایشگر قیمت (VFD)

نمایشگر مشتری 20 کاراکتر در دو خط

vfd نمایشگر مشتری پوزبانک پوزیفلکس سپیدز دشت هلو صندوق مکانیزه

 

نمایشگر قیمت (VFD)

نمایشگر ۲۰ کاراکتر نمایشگر کوچکی است که میتواند فقط متن یا قیمت را نمایش دهد، نمایشگر قیمت قابلیت دارد تا با متصل شدن به نرم افزار قیمت محصول، جمع کل و … را نشان دهد، همچنین نمایشگر متن یا وی اف دی قادر است از پروتوکول هایی استفاده کند تا متن خاصی را نمایش دهد، این متن ها خوشامد گویی یا اسم مجموعه، یا … را شامل میشود.

وی اف دی برای همه ی دستگاه های صندوق های فروشگاهی پوزبانک عرضه میگردد و قابلت نصب بر روی همه آنها را دارد.

H P D